Aktualności

Międzyszkolny Osrodek Sportowy od 1.09.2017r. decyzją Rady Miasta  stał się jednym z podmiotów

Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach.

Dyrektorem Zespołu jest  mgr Jerzy Bakowski, któremu bezpośrednio podlega MOS.