Aktualności

"W związku z sytuacją epidemiczną informujemy, że wejście i przebywanie na terenie obiektu możliwe jest tylko w maseczkach. Przed wejściem należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.
Na terenie obiektu przebywać mogą tylko pracownicy, uczniowie oraz uczestnicy zajęć. Wszelką korespondencję prosimy zostawiać w skrzynce podawczej"

 

Nastąpiła reorganizacja pracy obiektu. Obowiązuje tylko jedno wejście główne. Osoba dyżurująca na portierni może nie wpuścić interesanta/uczestnika zajeć na teren obiektu jeśli nie zastosuje się do informacji która jest wywieszona na drzwiach Zespołu.

 

DANE KONTAKTOWE DLA PETENTÓW

TELEFON: 32 255-50-36

MAIL OGÓLNY: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl

 

MOS nr wew MAIL INDYWIDUALNY
nauka pływania 47 moskat.naukaplywania@gmail.com
sekcja pływacka 47  sekcjaplywacka@zsip1katowice.edu.pl
gimnastyka korekcyjna 51 korektywa.mos@gmail.com
sekcje: koszykówki, lekkoatletyka   mail ogólny

 

 -