Aktualności

02
09.10.2020
WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi w Zespole regulaminami i procedurami wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają nakaz noszenia maseczek w przestrzeniach publicznych. Od 10.10.2020 wprowadzona zostanie strefa żółta na terenie całego kraju i obowiązek ten wynikać będzie z przepisów prawa (tylko zaświadczenie lekarskie zwalnia z niego). W związku z tym uczniowie i osoby trzecie bez maseczek nie zostaną wpuszczone na teren placówki (poinformowano rodziców przez dziennik elektroniczny).

Do minimum zostaje ograniczona obecność osób trzecich na terenie Zespołu. Rodzice/opiekunowie (z wyj. grup szkolnych na zajęciach pływackich MOSu w godzinach od 8:00 do 14:30) mają zakaz przebywania na terenie Zespołu.  Oczekują na zakończenie zajęć poza obiektem.

DYREKCJA ZSIP1