Aktualności

Szanowni Państwo, Rodzice/Opiekunowie Uczniów/wychowanków/uczestników Sp12, MP 55 i MOSwraz z wejściem w życie nowelizacji Rozporządzenie MEN z dnia 5 listopada 20202 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od dnia 9 listopada do 29 listopada wszystkie oddziały Szkoły Podstawowej nr 12 im. I.J. Paderewskiego w ZSiP nr 1 będą miały nauczanie zdalne, tym samym zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla klas 1-3 oraz przedłuża się nauczanie zdalne dla klas 4-8. A zatem wszyscy uczniowie będą uczyli się w trybie zdalnym.

Przedszkole MP55 w ZSiP nr 1 funkcjonuje  bez zmian.

Od poniedziałku, tj.  9 listopada br. szkoła zapewni opiekę świetlicową uczniom klas 1-3, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 i zgłosili taką potrzebę wychowawcom klas do piątku – 6 listopada.

Organizację pracy Zespołu Szkół i Placówek nr 1  reguluje wewnętrzny Regulamin organizacji pracy Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w okresie pracy zdalnej (Wariant B i C) w roku szkolnym 2020/21, zamieszczony na stronie szkoły/przedszkola/MOS w zakładce- COVID 19- Bezpieczeństwo;

Zajęcia z nauki pływania oraz zajęcia korekcyjne będą prowadzone od 9 listopada przez nauczycieli MOS-u w trybie zdalnym.

O organizacji pozostałych zajęć sportowych w MOS-ie rodzice uczestników tych zajęć będą informowani w odrębnych komunikatach prze nauczycieli prowadzących te zajęcia.

Wszystkich Państwa Rodziców/Opiekunów będziemy informować na bieżąco o zmianach w funkcjonowaniu placówki za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej ZSIP nr 1 : http://zsip1katowice.edu.pl