Historia ośrodka

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Katowicach

 od 1.09.2017r. jest jednym z podmiotów

Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach.

Siedziba Zespołu :

ul. Paderewskiego 46  ( SP 12 )

Ośrodek jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego -
 -  o 6-dniowym tygodniu pracy.

Czynny od poniedziałku do piątku od 6.oo do 22.oo i w soboty od 7.oo do 15.oo.